Centro de día para maiores en Vilagarcía

Centro de Día Abrente somos un centro de atención diúrna orientado a persoas maiores con perda da súa autonomía física, psíquica ou sensorial (demencias, ACV...) que, residindo nos seus propios fogares, precisen dunha serie de coidados e atención de carácter persoal, terapéutico ou social.

Trátase dunha alternativa á institucionalización e un alivio para os familiares que non poden facerse cargo deles durante o día.

O centro está destinado a persoas maiores de 60 anos que pola súa situación persoal precisen deste tipo de servizos.

O número de prazas das que dispón o centro é de 30 usuarios directos en réxime de pensión completa.

 • Instalacións de Centro de Día Abrente
 • Instalacións de Centro de Día Abrente
 • Instalacións de Centro de Día Abrente
 • Instalacións de Centro de Día Abrente

Servizos de axuda a persoas maiores

Os servizos dos que dispoñemos no centro de día son:

 • Axuda nas actividades da vida diaria
 • Manutención
 • Aseo e hixiene
 • Coidados básicos de enfermería
 • Fisioterapia
 • Logopedia
 • Animación socio cultural
 • Actividades físicas e da saúde
 • Actividades de rehabilitación cognitiva
 • Transporte

Nas nosas instalacións contamos con:

 • Dirección
 • Sala multifuncións
 • Sala de fisioterapia
 • Sala de enfermería
 • Comedor
 • Cociña
 • Aseos
 • Amplos xardíns

Os requisitos necesarios dos usuarios para o acceso ás nosas instalacións son:

 • Non padecer trastornos mentais ou condutas que poidan alterar a normalidade do centro
 • Non padecer enfermidades infectocontaxiosas ou que requiran atención imprescindible nun centro hospitalario

Contacte con Centro de Día Abrente

Visítenos en Vilagarcía de Arousa

Póñase en contacto connosco, resolverémoslle todas as súas dúbidas coa máxima rapidez posible.

El titular de la página informa que los datos de este formulario serán tratados para ofrecerle la información solicitada, siendo la base legal del tratamiento el consentimiento otorgado por el usuario. No se cederán datos a terceros. Puede ejercer los derechos como se explica en la Política de Privacidad.